Hưởng ứng chủ đề “Phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm” năm 2018, Hội LHPN tỉnh thường xuyên chỉ đạo đến Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện Luật An toàn thực phẩm, các hướng dẫn thực hiện Luật An toàn thực phẩm gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tăng cường tuyên truyền, tổ chức các hoạt động thực hiện Tháng hành động vì chất lượng an toàn thực phẩm đến với hội viên, phụ nữ. Các cấp Hội tổ chức và phối hợp với ngành y tế, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (Chi cục ATVSTP tỉnh, Chi cục quản lý chất lượng nông – lâm – thủy sản tỉnh, Trung tâm y tế dự phòng, Trung tâm y tế cấp huyện, Trạm y tế xã…) tổ chức các hoạt động theo từng chủ đề phù hợp với đặc thù và yêu cầu của địa phương với nhiều hình thức, nội dung phong phú, thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ và cộng đồng về thực hiện ATVSTP như tổ chức 6 Lễ phát động cấp tỉnh – huyện, 6 Hội thi cấp huyện-xã, 107 buổi nói chuyện chuyên đề, 58 lớp tập huấn; vận động hội viên phụ nữ sản xuất, kinh doanh thực phẩm ký cam kết thực hiện ATVSTP… với sự tham gia của gần 10.000 lượt cán bộ, HVPN.

Nói đến Cô Bùi Thị Hồng Tiến, Tiến sỹ khoa học Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng, hiện là Giám đốc Quỹ Khuyến học, khuyến tài Khánh Hòa, có lẽ rất nhiều người biết đến Cô bởi vì sự lao động quên tuổi, tinh thần trách nhiệm của Cô với công tác khuyến học tỉnh nhà. Tuy tuổi đã cao, hơn 75 tuổi nhưng Cô vẫn miệt mài làm việc. Hơn 50 năm qua, trên các cương vị đảm nhận Cô luôn suy nghĩ, tìm tòi, đổi mới cách quản lý, sáng tạo trong công việc, có tính hiệu quả; chủ động nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt nhanh nhiệm vụ công tác, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công việc.
Nói đến Cô Bùi Thị Hồng Tiến, Tiến sỹ khoa học Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng, hiện là Giám đốc Quỹ Khuyến học, khuyến tài Khánh Hòa, có lẽ rất nhiều người biết đến Cô bởi vì sự lao động quên tuổi, tinh thần trách nhiệm của Cô với công tác khuyến học tỉnh nhà. Tuy tuổi đã cao, hơn 75 tuổi nhưng Cô vẫn miệt mài làm việc. Hơn 50 năm qua, trên các cương vị đảm nhận Cô luôn suy nghĩ, tìm tòi, đổi mới cách quản lý, sáng tạo trong công việc, có tính hiệu quả; chủ động nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt nhanh nhiệm vụ công tác, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công việc.

Hỏi: Tôi làm việc cho một công ty cổ phần, tham gia BHXH được 11 tháng. Hiện tôi đang mang thai tuần thứ 30 nhưng do sức khỏe yếu nên tôi muốn xin nghỉ việc để dưỡng thai. Vậy xin cho biết, tôi có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản không? Nếu được thì thời điểm này tôi có thể xin nghỉ và hưởng chế độ thai sản không?