Câu hỏi: Chúng tôi kết hôn đã hơn 10 năm, đã có hai con chung. Gần một năm nay chồng tôi thay đổi tính nết, hay đi đêm về muộn, không chăm nom con cái, thường gây sự cãi vã trong nhà, nhiều tháng nay chúng tôi gần như đã ly thân nhau. Tôi thấy áp lực nặng nề, khó kéo dài tình trạng này nên muốn ly hôn cho yên thân nhưng chồng tôi tỏ ý phản đối. Tôi muốn được biết khi giải quyết ly hôn Tòa án sẽ xem xét đến những điều kiện gì. Tôi có thể đơn phương ly hôn không?

Kiều Lan (Ninh Hòa)